Posted: Oct 24, 2018 7:50 pm
by Thomas Eshuis
A comment on a Dutch article about Christians being more afraid of Halloween than other people:
Zijn wij Christenen dan 'bang' omdat we voor Zijn woord kiezen?
Omdat we de duivelse praktijken verafschuwen?
Of ben jij bang omdat je mee wil doen met het wereldse en niet als 'de Christen die nooit wat mag' wil worden betiteld?
Want zo wordt het vaak gezien dat wij het niet mogen uit ons geloof maar het gaat niet om moeten het gaat om willen.
Als ik God echt zo diep in mijn hart heb, heb ik geen behoefte aan een demonisch feest als halloween.

Mijn ouders hebben mij ook verboden om naar jetix, mtv/tmf etc te kijken. Ik heb nooit een film van harry potter gezien. Ze hebben mij wel uitgelegd waarom ik het niet mocht zien en nu ik volwassen ben sta ik daar nog steeds achter en geef ik dat door aan mijn dochter (4.5).
Mijn dochter mag dus ook niet deelnemen aan halloween feestjes. Los van het feit dat dit haar nachrust positief beïnvloed wil ik haar niet blootstellen aan al die lugubere beelden.
En je ze is 4.5 en heeft behalve kinderzenders nooit andere tv gezien.
Monsters, heksen en trollen probeer ik ook zoveel mogelijk uit haar zicht te houden.
En als ze het ziet dan praten we erover.
We zijn Christenen in een wereldse wereld, laten we duidelijk voor Hem kiezen!


Translation:
Are we Christians 'afraid' because we choose His word?
Because we revile demonic practices?
Or are you afraid because you want to participate in the wordly and not be called a 'Christian that is never allowed to do what they want'?
Because that's what people often misunderstand; that we are not allowed things because of our religion. But it is not about not being allowed but rather not wanting.
When I see God so deeply in my heart, I have no need for a demonic party like Halloween.

My parents did forbid me from watching Jetix, MTV/TMF etc.
I've never seen a Harry Potter film.
They did explain why I was not allowed to watch those things and now as an adult I stand by their decision and pass it onto my daughter (4 1/2)
Therefore my daughter is also not allowed to attend Halloween parties.
Besides disrupting her night rythm (sleeping), I do not want to expose her to horrible imagery.
And yes, she is 4 1/2 and has never watched television with the exception of children shows.
I try, as much as possible, to keep her away from images of monsters, withes and trolls.
And is she does see those, we talk about it.
We are Christians in a worldly world, let us choose clearly for Him!