Posted: Jun 06, 2010 6:57 pm
by MysteryTupperware
juːtoʊpiə wrote:Jeg se. Jeg trodde at "ombestempt" var et* typo, og at du mente "om bestempt". Typos completely throw me, so I'm always on the lookout for a potential one :?

"Jeg skjønner." Man bruker ikke det samme verbet på norsk ([å] se) i den sammenhengen. Når man sier "I see" for å uttrykke at man har forstått noe, oversettes det til 'Jeg skjønner', ikke "Jeg ser". ;)

juːtoʊpiə wrote:Også, kan du ikke breke "vil" å mener "will"?

Jo da, selvfølgelig, men det kommer helt an på hvilken sammenheng man sier det. I den situasjonen jeg brukte det ("Han ombestemte seg og vil bo under kjeller'n i stedet.") er 'vil' (inf. '[å] ville') det samme som '[to] want [something/someone]'. Skjønner? :)

juːtoʊpiə wrote:*Er det rett at hvis det er ikke et specified noun, breke du et nueter form?

Jeg er ikke sikker på hva du mener med det, men den riktige artikkelen før substantivet blir bestemt av hvordan man bøyer det og hvilket kjønn ordet er; hankjønn (en), hunkjønn (en/ei) eller intetkjønn (et). I dette tilfellet ('typo') blir den riktige artikkelen 'en', fordi det er et hankjønnsord og man ville ha bøyd det med -en endelse (en typo - typoen - typoer - typoene). Her er en nyttig lenke som kanskje forklarer det bedre enn jeg klarer: http://www.101languages.net/norwegian/grammar.html. Uansett, det er muligens lettere om du sier 'skrivefeil' i stedet for 'typo'. Begge orda betyr det samme, men det er kanskje enklere å bøye 'skrivefeil' enn 'typo'. :thumbup:

[Reveal] Spoiler: English translation
juːtoʊpiə wrote:Jeg se. Jeg trodde at "ombestempt" var et* typo, og at du mente "om bestempt". Typos completely throw me, so I'm always on the lookout for a potential one :?

"Jeg skjønner." You don't use the same Norwegian verb ([å] se >> [to] see) in that context. When you say "I see" to express that you have understood something, it translates to "Jeg skjønner", not "Jeg ser". ;)

juːtoʊpiə wrote:Også, kan du ikke breke "vil" å mener "will"?

Of course, but that depends on the context. In the situation I used it ("Han ombestemte seg og vil bo under kjeller'n i stedet." >> "He changed his mind and wants to live under the basement instead."), 'vil' is the same as '[to] want [something/someone].' You see? :)

juːtoʊpiə wrote:*Er det rett at hvis det er ikke et specified noun, breke du et nueter form?

I'm not sure what you meant by that, but the correct article used before the noun is decided by the inflection and gender of the word; masculine (en), feminine (en/ei), or neuter (et). In this case, the right article will be 'en', as the noun is masculine and inflected with the -en suffix (en typo - typoen - typoer - typoene). Here is a link that probably explains this better: http://www.101languages.net/norwegian/grammar.html. Anyway, it might be easier if you say 'skrivefeil' instead of 'typo'.** Both words have the same meaning, but it's probably easier to inflect 'skrivefeil' than 'typo'. :thumbup:

** 'Typo' is commonly used among the teenage population. You would be surprised by how many English words we use in otherwise Norwegian sentences.


I really suck at explaining things, sorry. Certain aspects about our language, I never think of them, since I grew up with it, so... :oops: