Posted: Jun 06, 2010 9:55 pm
by MysteryTupperware
juːtoʊpiə wrote:
Okay, maybe I should speak in english. What article do you use if you aren't referring to a specific noun? So, if you wanted to say "what was that", would you have to say "hva var det", or "hva var den", or doesn't it matter? I have been using the neuter form, but is that right?

"What was that?" blir mest naturlig å oversette til "Hva var det?", ja. :nod:

juːtoʊpiə wrote:Det er hjelpsom... men hvorfor engelsk, spansk og norsk? Det er en rar forbindelse :scratch:

:lol: Veit ikke jeg vel, sikkert fordi spansk er et språk mange ønsker å lære seg eller noe sånt. Du trenger jo ikke bry deg om de spanke orda uansett, da. :P

juːtoʊpiə wrote:Andre spørre: når bruker du "noen" og når bruker du "noe"? Jeg vet at noe mener some/anything og at noen mener some/anyone når det er ikke noe substantiv, men jeg vet ikke hvordan man skulle bruke det når er en substantiv :?

Et annet spørsmål. 'Andre' blir brukt når det er flertall, 'et annet' når det er entall ("Andre spørsmål?" >> "([Do you have any] Other questions?") 'Spørsmål' er forøvrig substantivet, '(a) question', mens '(å) spørre' er verbet, det samme som '(to) ask' på engelsk. ("Å spørre et spørsmål" >> "To ask a question") ;)

Uansett, ang. spørsmålet ditt: det er egentlig litt vanskelig å si, for til og med jeg sliter med å bruke 'noe/noen' riktig. Tror det er noe slikt som at 'noe' brukes om ikke-levende ting, mens 'noen' brukes om levende ting, men det er alltids unntak til regelen. (Klassisk unntak:"Jeg har noen oppgaver jeg må gjøre." >> "I've got some tasks I need to do.") Som du allerede veit er ikke jeg verdens beste lærer, så jeg oppfordrer deg sterkt til å ta det som du syns er vanskeligst dersom og når du bestemmer deg for å eventuelt studere/bo i Norge. Innvandrere får for eksempel gratisk norskkurs (tror jeg), mens internasjonale studenter ved UiO (University of Oslo) får norsktimer ved skolen. Har du bestemt/tenkt over hva du vil gjøre i fht. studier og/eller eventuelt å bosette deg i Norge? :)

[Reveal] Spoiler: English translation
juːtoʊpiə wrote:Andre spørre: når bruker du "noen" og når bruker du "noe"? Jeg vet at noe mener some/anything og at noen mener some/anyone når det er ikke noe substantiv, men jeg vet ikke hvordan man skulle bruke det når er en substantiv :?

:lol: I don't know, probably because Spanish is a language many people wants to learn, or something like that.In any case, you don't have to pay attention to the Spanish words. :P

juːtoʊpiə wrote:Andre spørre: når bruker du "noen" og når bruker du "noe"? Jeg vet at noe mener some/anything og at noen mener some/anyone når det er ikke noe substantiv, men jeg vet ikke hvordan man skulle bruke det når er en substantiv :?

Et annet spørsmål. 'Andre' is used when it's plural, '(et) annet' when it's singular. ("Andre spørsmål" >> "[Do you have any] Other questions?") 'Spørsmål' is the noun '(a) question', while 'spørre' is the verb, the same as '(to) ask' in English. ("Å spørre et spørsmål. >> "To ask a question.") ;)

In any case, as for you question: that's sort of hard to say, actually, because even I have problems using 'noe/noen' correct. I think 'noe' is used for things (i.e. a stone, a spoon, a plate etc.), while 'noen' is used when we are talking about living organisms, or something along those lines. However, there are always exceptions to a rule. (Classical exception: "Jeg har noen oppgaver å gjøre" >> "I've got some tasks I need to do"). As you already know, I'm not the best teacher, so I strongly advice you to save the grammar and things you otherwise find most confusing to if and when decide to study/live in Norway. Immigrants, for an instant, gets free Norwegian courses (I think), while international students at UiO (University of Oslo) are offered Norwegian classes at the school. Have you decided/thought about what you want to do regarding living/studying in Norway? :)