Posted: Jun 07, 2010 5:38 pm
by akigr8
juːtoʊpiə wrote:"Skjekk"... "poenget"... "månender"...

Dere bruker ord at er ikke i ordlisten :waah:

skrivefeil/typos: Sjekk (check) poenget (the point) måneder (months)