Posted: Jun 08, 2010 4:16 pm
by MysteryTupperware
juːtoʊpiə wrote:... jeg ha prøvde til å leser hva dere se, men jeg kan ikke. Jeg føler meg dum :(

Også, jeg se på at du leser "veit" mye. Betyr det "vet", og noe andre?

Aw, ikke føl deg dum! Du kan jo ikke språket så forferdelig godt, og jeg er heller ikke mye til hjelp, tror jeg, så du har ingen forutsetninger for å forstå alt. Det har ingenting med dumhet å gjøre. :)

Jepp, begge orda betyr det samme, "veit" er bare en dialektvariant av "vet". De fleste bokmålord har en dialektform/versjon, noen ganger veldig lik og andre ganger helt forskjellig, men det varierer etter hvor i landet du er. :P


[Reveal] Spoiler: English translation
Aw, don't feel stupid! You just don't know the language all that well, and I don't think I'm very helpful either, so you wouldn't understand everything. Which got nothing to do with being stupid. :)

Yes, both words have the same meaning, "veit" is simply a dialect variant of "vet". Most words in bokmål have a dialect form/version, sometimes very similar, other times completely different, but that depends on where in the country you are. :P