Posted: Jun 09, 2010 1:29 pm
by natselrox
Singur-Nandigram-er por CPM ke communist bola jay kina sondeho. Buddha Bhattacharya ta kemon meda mara Rome r raja Nero-r moto korchhe. Ar Mamata-r to mathay chhit. Sotyi kanna pay!

Ami Kolkatay. Slovenia ta ei worldcup related ekta game cholchhe ei forum-e, tar jonyo. Apni-o ki kolkata?